Program Polska Bezgotówkowa

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Rozwoju.

Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.

Programem zarządza Fundacja Polska Bezgotówkowa, której fundatorem jest Związek Banków Polskich.

Warunkiem przystąpienia przedsiębiorcy do programu jest:

  • Podpisanie  umowy na akceptacje kart płatniczych.
  • Przez co najmniej 12 miesięcy przed podpisaniem umowy  przedsiębiorca nie oferował usług płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, w tym w środowisku fizycznym oraz w ramach płatności on-line;
  • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach sieci handlowych, usługowych lub podobnych obejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.
  • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach franczyzy obejmującej więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym;
  • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności jako operator automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.) w zakresie w jakim przystępuję do Programu;

Nowe zasady funkcjonowania

Programu Polska Bezgotówkowa

Rada fundacji Polska Bezgotówkowa zmienia zasady dotyczące funkcjonowania
Programu Polska Bezgotówkowa. Przewidywane zmiany będą miały wpływ na
ofertę wszystkich terminali w PWOB, wliczając w to także produkty Pospay
i Netpay.

Od 1 marca 2022 wejdą w życie następujące regulacje:

* skrócenie okresu finansowania akceptantów standardowych do 5
miesięcy,
* zmniejszenie do poziomu 42.000 zł brutto kwoty obrotu, do której
nalicza się prowizję,
* zmniejszenie liczby terminali objętych dofinansowaniem do 1 terminala
na umowę,

* utrzymanie obowiązku zawarcia umowy na minimum 12 miesięcy.

Strona programu: http://www.polskabezgotowkowa.pl/