Aktualności

Prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online. Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będą zobowiązani stopniowo wycofywać kasy
Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa" to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa
Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 kwietnia 2018 r. każdy kantor wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i
Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez