Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. W założeniu ustawodawcy łączność pomiędzy kasą z Repozytorium, szacunkowo, odbywać się będzie co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń, w dodatku bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

 • Kasy ONLINE – po pierwsze zmiana ustawy i nowe rozporządzenie

  Nie ma jeszcze zatwierdzonych regulacji prawnych dotyczących kas ONLINE. Akty prawne z nimi związane są nadal w fazie projektów. Projekty te zostały opublikowane na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL www.rcl.gov.pl).

  Uwaga!

  Dopiero wprowadzenie w życie ww. aktów prawnych umożliwi producentom urządzeń fiskalnych ubieganie się o decyzje dopuszczające do obrotu kasy ONLINE. Takie potwierdzenia wydaje prezes Głównego Urzędu Miar, po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań, weryfikując, czy kasa spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (aktualnie nadal na etapie projektu).

 • Kiedy kasy ONLINE będą dopuszczone do sprzedaży?

  Zanim kasy ONLINE pojawią się na rynku:

  • Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Finansów aktualnie pracują nad zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług oraz przygotowują nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.
  • Następnie projektowane akty prawne muszą zostać notyfikowane w Unii Europejskiej, co może trwać około 90 dni.
  • Dopiero po zakończonej notyfikacji nowe prawo może zostać uchwalone i ogłoszone.
  • Dopiero po wejściu w życie ww aktów prawnych, producenci mogą zacząć się ubiegać o wydanie decyzji prezesa Głównego Urzędu Miar (homologacji), na podstawie której kasy ONLINE będą dopuszczone do obrotu.
  • Po otrzymaniu homologacji będzie można rozpocząć produkcję i dystrybucję kas ONLINE.

  Kiedy dokładnie?

  Analizując obecny stan prac w resortach Rozwoju i Finansów można wnioskować, że pierwsze kasy ONLINE
  pojawią się na rynku nie wcześniej niż w drugiej połowie 2018 roku.

 • Kto będzie musiał zainstalować kasy ONLINE?
  man_ex
  Projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT zawiera proponowany przez Ministerstwo Finansów, harmonogram wprowadzania kas ONLINE. W pierwszej kolejności obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas zostaną objęci przedsiębiorcy działający w następujących branżach*:
  od 01.01.2019 – usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujące sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
  od 01.07.2019 – usługi gastronomiczne i budowlane;
  od 01.01.2020 – usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.* Terminy wskazane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

  Ważne!

  Podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać
  z odliczenia w wysokości maksymalnie 1000 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego
  urządzenia. Podatnicy instalujący po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z takiego
  odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

  Uwaga!

  Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w projekcie ustawy nie mają obowiązku wymiany kas na ONLINE. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu.

Leave a Comment