Kasa fiskalna w kantorze – co mówi prawo?

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 kwietnia 2018 r. każdy kantor wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zobowiązany jest do rejestrowania swojej sprzedaży przy pomocy urządzenia fiskalnego.

Niemal natychmiast, po pojawieniu się nowych przepisów, przedsiębiorców ogarnęły wątpliwości dotyczące tego, czy na kasie fiskalnej należy rejestrować zarówno sprzedaż waluty klientowi, jak i zakup waluty przez klienta, która jest przecież przychodem dla przedsiębiorcy. Odpowiedź na to pytanie, na chwilę obecną, znajdziemy w art. 111, ust. 1 Ustawy o VAT:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obowiązkiem rejestracji na kasie objęta jest zatem tylko i wyłącznie sprzedaż walut przez kantory.