Kategoria: Bez kategorii

Obowiązek stosowania kas fiskalnych online  od 1 Lipca 2021

Prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online. Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będą zobowiązani stopniowo wycofywać kasy fiskalne tradycyjne na rzecz kas fiskalnych online. Dla kogo i od kiedy kasy fiskalne online będą obowiązkowe? Obowiązek stosowania kas fiskalnych online Pierwotnie obowiązek stosowania kas fiskalnych online miał dotyczyć wszystkich przedsiębiorców i obowiązywać od stycznia 2018 roku. […]

Program Polska Bezgotówkowa

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Rozwoju. Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych. Programem zarządza Fundacja Polska Bezgotówkowa, której […]

Kasa fiskalna w kantorze – co mówi prawo?

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 kwietnia 2018 r. każdy kantor wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zobowiązany jest do rejestrowania swojej sprzedaży przy pomocy urządzenia fiskalnego. Niemal natychmiast, po pojawieniu się nowych przepisów, przedsiębiorców ogarnęły wątpliwości dotyczące tego, czy na kasie fiskalnej należy rejestrować zarówno sprzedaż waluty klientowi, […]

Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych. Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru […]