Program Polska Bezgotówkowa

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Rozwoju. Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych. Programem zarządza Fundacja Polska Bezgotówkowa, której […]

Notyfikacja Projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Szanowni Państwo, informujemy, że na stronie Komisji Europejskiej (w systemie TRIS) zamieszczono notyfikację Projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Szczegóły pod linkiem http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=18

Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych. Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru […]